BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ & SAI SÓT Y KHOA
DÀNH CHO BÁC SỸ
Đại lý cấp cao được thẩm định bởi

Cty TNHH Bảo hiểm CHUBB Việt Nam

TRỤ SỞ CHÍNH
Tòa nhà Everrich 1, R1-14-06
968 đường ba tháng hai, P.15, Q.11, Tp. Hồ Chí Minh

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ & SỰ CỐ Y KHOA DÀNH CHO BÁC SỸ

Y INSURANCE - Đại lý Cấp Cao được thẩm định bởi Công ty TNHH Bảo Hiểm Chubb Việt Nam (https://www2.chubb.com/vn-vn/)

- Chubb là công ty bảo hiểm Tài sản & Trách Nhiệm có vốn niêm yết lớn nhất thế giới
- Tổng giá trị tài sản $159.8 tỷ đô, doanh thu phí bảo hiểm $35 tỷ đô
- Chubb có mặt tại 54 quốc gia, phạm vi bảo hiểm trên 190 lãnh thổ, 25 năm có mặt tại Bắc Mỹ, Châu Âu
- Công ty mẹ Chubb Limited niêm yết tại Sàn Giao dịch Chứng khoáng New York (NYSE:CB) và nằm trong danh sách chỉ số S&P 500, được xếp hạng năng lực tài chính “AA” theo S&P và “A++” theo A.M.Best
- Chubb có các văn phòng điều hành tại Zurich, New York, London và các địa điểm khác, với xấp xỉ 31.000 nhân viên trên toàn cầu. Hệ thống của Chubb tại Châu Á Thái Bình Dương bao gồm mạng lưới rộng lớn hoạt động tại Úc, Hồng Kông, Indonesia, Hàn Quốc, Macau, Malaysia , New Zealand, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.

Tại khu vực:
- SINGAPORE: Cung cấp bảo hiểm trách nhiệm nghề cho 9000 Bác sĩ thuộc bệnh viện Công của Bộ Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Singapore; giải quyết bồi thường 500 trường hợp khiếu nại mỗi năm.
- HONGKONG: Hiệp hội Bác sĩ Hongkong (6000 bác sỹ)- THÁI LAN: Hiệp hội Dược sĩ Thái Lan (5000 thành viên)
- Cung cấp bảo hiểm cho Bệnh viện Bangkok và BDMS (Bangkok Dusit Medical Services)
- Malaysia: Chương trình dành cho Nha sĩ Malaysia JLT

 

Thông tin tài chính về Chubb trên thế giới: Chubb_info.pdf

 

 

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ & SỰ CỐ Y KHOA DÀNH CHO BÁC SỸ

Y INSURANCE - Đại lý Cấp Cao được thẩm định bởi Công ty TNHH Bảo Hiểm Chubb Việt Nam (https://www2.chubb.com/vn-vn/)

- Chubb là công ty bảo hiểm Tài sản & Trách Nhiệm có vốn niêm yết lớn nhất thế giới
- Tổng giá trị tài sản $159.8 tỷ đô, doanh thu phí bảo hiểm $35 tỷ đô
- Chubb có mặt tại 54 quốc gia, phạm vi bảo hiểm trên 190 lãnh thổ, 25 năm có mặt tại Bắc Mỹ, Châu Âu
- Công ty mẹ Chubb Limited niêm yết tại Sàn Giao dịch Chứng khoáng New York (NYSE:CB) và nằm trong danh sách chỉ số S&P 500, được xếp hạng năng lực tài chính “AA” theo S&P và “A++” theo A.M.Best
- Chubb có các văn phòng điều hành tại Zurich, New York, London và các địa điểm khác, với xấp xỉ 31.000 nhân viên trên toàn cầu. Hệ thống của Chubb tại Châu Á Thái Bình Dương bao gồm mạng lưới rộng lớn hoạt động tại Úc, Hồng Kông, Indonesia, Hàn Quốc, Macau, Malaysia , New Zealand, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.

Tại khu vực:
- SINGAPORE: Cung cấp bảo hiểm trách nhiệm nghề cho 9000 Bác sĩ thuộc bệnh viện Công của Bộ Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Singapore; giải quyết bồi thường 500 trường hợp khiếu nại mỗi năm.
- HONGKONG: Hiệp hội Bác sĩ Hongkong (6000 bác sỹ)- THÁI LAN: Hiệp hội Dược sĩ Thái Lan (5000 thành viên)
- Cung cấp bảo hiểm cho Bệnh viện Bangkok và BDMS (Bangkok Dusit Medical Services)
- Malaysia: Chương trình dành cho Nha sĩ Malaysia JLT

 

Thông tin tài chính về Chubb trên thế giới: Chubb_info.pdf